• banner
  • banner
  • banner

Zachowek

Kancelaria Adwokacka Magdalena Barcikowska zajmuje się prowadzeniem spraw o zachowek na terenie Gdańska i Sztumu oraz ich bezpośrednich okolic. Jest to prawo do dziedziczenia, które przysługuje wszystkim spadkobiercom ustawowym – dzieciom, wnukom, małżonkom i rodzicom. Jak pokazuje doświadczenie prawnika, często zdarzają się sytuacje, że uprawnieni do tego świadczenia, nie otrzymują go. Jeśli nie udaje się załatwić sprawy polubownie, można zdecydować się na wniesienie do sądu przeciwko współspadkobiercom roszczenia o zapłatę: określonej sumy pieniężnej pokrywającej zachowek czy wyrównania wysokości udziałów spadkowych do należnego im zadośćuczynienia.

Wnioskodawca ma na to 5 lat od ogłoszenia testamentu.

O tym, ile wyniesie zachowek, decydują takie czynniki jak:

  • treść testamentu,
  • liczba osób uprawnionych do otrzymania tego świadczenia,
  • wartość darowizn, jakie spadkodawca przekazał bliskim za życia,
  • indywidualna sytuacja każdego ze spadkobierców ustawowych,
  • wartość spadku.

Osoba uprawniona może być pozbawiona prawa do tego świadczenia, jeśli zostanie wydziedziczona w testamencie (w którym musi zostać wskazana przyczyna decyzji zmarłego), uznana za niegodną lub zrzeknie się dziedziczenia po otwarciu spadku.

Sprawy o zachowek – pomoc adwokata

Sprawy spadkowe zaliczane są do jednych z najtrudniejszych ze względu na często różne oczekiwania spadkobierców i niewpisujące się w nie decyzje spadkodawcy. Dlatego można skorzystać ze wsparcia specjalisty, który ma doświadczenie procesowe. Na etapie przygotowywania się do sprawy w sądzie warto np. ustalić składniki majątku spadkowego. Rolą adwokata jest udzielanie wszechstronnej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania o zachowek. W pierwszej kolejności pomaga w ustaleniu kręgu osób uprawnionych do niego. Ponadto prawnik:

  • przeprowadza negocjacje ze spadkobiercami testamentowymi,
  • sporządza pozwy i pisma procesowe,
  • reprezentuje Klienta przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria Adwokacka podejmuje się spraw Klientów, którzy chcą odzyskać należne im pieniądze oraz wezwanych do wypłaty roszczenia. Adwokat opracowuje najefektywniejszą strategię procesową w tym zakresie. Wspomaga reprezentowaną stronę w działaniach, które mają na celu zabezpieczenie jej interesów. Z jego wsparcia skorzystać mogą m.in. osoby, które nie otrzymały należnego zachowku wynoszącego równowartość połowy normalnego udziału spadkowego oraz inni uprawnieni np. małoletni.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat wypłaty roszczenia, mogą skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej w Sztumie lub Gdańsku.