• banner
  • banner
  • banner

Kancelaria

Adwokat Magdalena Barcikowska prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Gdyni oraz w Sztumie, gdzie znajduje się Filia Kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Magdalena Barcikowska świadczy wszechstronną  pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak  i podmiotów gospodarczych. Głównym założeniem w pracy kancelarii jest dbałość o interesy Klienta, zapewnienie mu pomocy prawnej i psychologicznej oraz uczciwość i rzetelność w podejmowanych działaniach. Indywidualne podejście do Klienta jest wizytówką Kancelarii, zaś wyznacznikiem celu zasady etyki adwokackiej, którymi zawsze się kieruje.

Oferta      Adwokat      Kontakt

Adwokat prowadząca Kancelarię włada biegle językiem włoskim i angielskim. Znajomość języków pozwala Kancelarii na świadczenie usług także na rzecz obcokrajowców. Kancelaria współpracuje z innymi doświadczonymi adwokatami z obszaru województwa pomorskiego. Doświadczenie procesowe, zwłaszcza w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, nieletnich i karnych, chętne podejmowanie się nowych wyzwań oraz przyjazny stosunek do Klienta dają gwarancję profesjonalnego poprowadzenia każdej sprawy przez Kancelarię.

Kancelaria posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności zawodowej adwokata.

Kancelaria jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 

Judge gavel