• banner
  • banner
  • banner

Kancelaria Adwokacka – Sztum i Gdańsk

Witamy na stronie internetowej kancelarii prawnej, w której przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne mogą liczyć na wsparcie udzielane przez doświadczonego prawnika.

Adwokat Magdalena Barcikowska prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Gdańsku oraz w Sztumie, gdzie znajduje się Filia Kancelarii. Usługi prawne świadczone są w zakresie prawa:

  • cywilnego,
  • rodzinnego i opiekuńczego,
  • spadkowego,
  • karnego,
  • administracyjnego,
  • pracy.

Wszystkie problemy, z jakimi przychodzą Klienci, są bardzo wnikliwie analizowane. Podczas konsultacji dowiadują się, jakie są możliwości prawne i dalszy sposób postępowania. Często wiele spraw udaje się rozwiązać na etapie polubownym (np. w formie negocjacji). Gdy szanse na wygranie w sądzie są znikome, adwokat o tym informuje. Dzięki temu osoba korzystająca z usług prawnych unika dodatkowych stresów i wydatków.

Celem jest zawsze dążenie do rozwiązania problemów osób, które korzystają z obsługi prawnej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku lub w Sztumie.

Obsługa prawna firm i osób fizycznych

Kancelaria Adwokacka Magdalena Barcikowska świadczy wszechstronną pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak  i zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. porady prawne , sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie spraw sądowych. Głównym założeniem w pracy kancelarii jest dbałość o interesy Klienta, zapewnienie mu pomocy prawnej i psychologicznej oraz uczciwość i rzetelność w podejmowanych działaniach. Indywidualne podejście do Klienta jest wizytówką Kancelarii, zaś wyznacznikiem celu zasady etyki adwokackiej, którymi zawsze się kieruje.

Osoba korzystająca z usług prawnych jest informowana o aktualnym stanie sprawy oraz o czynnościach dokonanych przez adwokata. Dzięki profesjonalnemu wsparciu specjalisty nie musi zagłębiać się w przepisy czy przygotowywać pism. Tym zajmuje się prawnik, który reprezentuje jej interesy.

Obsługa prawna firm i osób fizycznych, jaką oferuje Kancelaria Adwokacka, zawsze polega na rzetelnym przedstawieniu oceny stanu faktycznego oraz ryzyka prawnego prowadzonej sprawy. Najważniejsze jest przede wszystkim dobro Klienta.

Oferta      Adwokat      Kontakt

Adwokat prowadząca Kancelarię włada biegle językiem włoskim i angielskim. Znajomość języków pozwala Kancelarii na świadczenie usług prawnych także na rzecz obcokrajowców. Kancelaria współpracuje z innymi doświadczonymi adwokatami z obszaru województwa pomorskiego. Doświadczenie procesowe, zwłaszcza w sprawach cywilnych, rodzinnych, sprawach prawa  spadkowego  i karnego w połączeniu z chęcią do podejmowania się nowych wyzwań i przyjaznym stosunkiem do Klienta, dają gwarancję profesjonalnego poprowadzenia każdej sprawy przez Kancelarię Adwokacką.

Kancelaria posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności zawodowej adwokata.

Kancelaria jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 

Kancelaria zaprasza do współpracy Klientów z Gdańska, Gdyni, Sztumu, Kwidzyna, Malborka oraz innych miejscowości na Pomorzu.

 

Judge gavel